„Kuine hinnatõus 1% peegeldab turu jätkuvaid positiivseid arenguid. Samas teeb ettevaatlikuks kinnisvaratehingute arvu aeglane kasv. Oleme arvamusel et just tehinguaktiivsuse stabiilne tõus loob eeldused kinnisvara väärtuse kasvule pikemas perspektiivis“ kommenteeris indeksi muutust Seven Real Estate Advisors’i partner Urmas Laur.

Indeksis koosseisus olulist osa omav korterite komponent jäi sel kuul pea muutumatuks. Hoonestatud maa tehinguhindadest mõjutas indeksit tõususuunas elamutega tehtud tehingute kallinemine. Tehingud hoonestamata maaga mõjutasid indeksi liikumist pigem negatiivses suunas.

Indeksi vaikse positiivse liikumise kõrval on langust näidanud kinnisvaratehingute arv. 2011. a. veebruaris tehti maa-ameti andmetel Eestis kokku 2600 kinnisvaratehingut, mis on aastatagusest 8% vähem. Eelnevatel kuudel on tehingute arv siiski valdavalt kasvu näidanud.

Kinnisvaramulli indeks on Seven Real Estate Advisors'i arvutatav laiapõhjaline indeks, mis näitab Eesti kinnisvara väärtuse muutust. Indeks arvutatakse igakuiselt maa-ameti ja portaali KV.EE andmete põhjal, kus aluseks võetakse andmed nii elamispindade, äripindade kui maa kohta. Indeksi väärtus oli 100 punkti tasemel veebruaris 2007, mil kinnisvara väärtus oli kõrgeimal tasemel.

Autor: Urmas Laur