Kasvada koos turuga ja natuke kiireminigi. Nõudluse tekitamine on kulukas, kuid valmistume turu kasvuks. Vahendusteenuse tugevdamise kõrval pöörame suuremat tähelepanu nõustamisteenuste väljaarendamisele.

Jätkuvalt tugevdame meeskonda uute inimestega. Kandideerimise eelduseks ei ole kinnisvaraturu sügav tundmine, võrdsed võimalused on särasilmsetele uutele tulijatel, kes on valmis pühenduma ärikinnisvara tundmaõppimisele kogenud nõustajate kõrval.

Seveni juhid pühendavad olulise osa tööajast meeskonna komplekteerimisele ja arendamisele ka. Oleme kaudselt kaasa aidanud ka mitme teise turul tegutseva kinnisvaraettevõtte arendamisele, sest meie endised töötajad on tõusnud mujal kommertskinnisvara valdkondi juhtima. Edu neile!

Teeme koostööd Eestit ümbritsevate riikide juhtivate kinnisvaranõustamisfirmadega. Aastakümneid tegutsenud proffidelt on palju õppida, kuid edu saavutatakse ikkagi emakese Eestimaa pinnal. Kinnisvaraturg on ja jääb lokaalseks äriks.

Autor: Olev Mait Makk